Még nem regisztráltam

REGISZTRÁLOK

Első nemzetközi épület-felújítási konferencia

A konferencia üzenete: a szász épületfelújításoknál 15 év alatt elkövetett hibákat nekünk nem kell megismételni, csak át kell venni azokat az eljárásokat, és technológiákat, melyek náluk már beváltak.

Lapunk az Új Társasházi Háztartás az Országos Lakás-és Építésügyi Hivatal 2006. március 23-ára, a Ceu Konferencia Központba hirdette meg a konferenciát. Az előzetes számítások alapján is teltházra számítottunk, de arra nem, hogy néhányan csak állóhelyet kapnak.

Rendhagyó módon bevezetésül Polgár Éva Ildikótól, az OLÉH főosztályvezető-helyettesétől, valamint Langer Ivántól, az MTOSZSZ elnökétől lehetett kérdezni.

A kérdések közül a legnagyobb érdeklődést a közgyűlési meghívók kiküldésének a módja keltette fel. Polgár Ildikó tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a meghívókat úgy kell eljuttatni a tulajdonosokhoz, hogy azok az átvételt aláírásukkal igazolják. Ennek két módja van, postai úton kell kiküldeni, vagy a társasház gondnoka átveteti a meghívókat. Az átvétel hiányában, ha bárki a bírósághoz fordul, akár a közgyűlés összes határozatát hatályon kívül helyezhetik.
Kérdésként merült fel, hogy ha a társasház önálló albetétet vásárol az önkormányzattól, mekkora tulajdoni hányad szükséges az Alapító Okirat módosításához. Langer Iván válaszában elmondta, hogy az Alkotmánybíróság az elmúlt hetekben helybenhagyta a 4/5-ös Alapító Okirat módosítás lehetőséget, de mivel nem módosult az ingatlan-nyilvántartási törvény, így továbbra is az a jó, ha a közös képviselő a 100 százalékos módosítást célozza meg.

A konferencia háziasszonya, Kárpáti Ilona bejelentése szerint ezután Szászország bemutatása következett.

Christian Jähring tájékoztatta a konferencia részvevőit, hogy Németország szásztartományában az elmúlt 15 évben a panel- és a hagyományos épületek felújításra kerültek, és a konferencián jelenlévő vállalkozások e felújítási folyamatoknak voltak tevékeny részesei. Szeretnék, ha a magyar lakástulajdonosok, illetve a felújításban résztvevő vállalkozások megismernék azokat a technológiákat, melyekkel Szászországban az elmúlt másfél évtizedben közel százezer lakást újítottak fel.

A következő előadó Harald Schmutzler, mint a Kupsch és Schmutzler tervezői iroda egyik tulajdonosa tartott előadást. A beszámoló részeként bemutatta egy XIV. kerületi panelház felújítási lehetőségeit, melyben figyelembe vették, hogy a felújítást lakott állapotban végeznék el. Ekkor mutatta be előadásának legfigyelemreméltóbb részét, vagyis, hogyan lehet reggel 7 órától délután 5 óráig komplett strang (ejtő-, nyomócső) cserét elvégezni. Bemutatott két VIII. kerületi társasház felújítási elképzeléseit is, tetőtér beépítéssel.

Előadása záró részében kitért az alternatív energia felhasználásnak lehetőségére a lakóépületekben. A szakmai közönség ezt követően több kérdést tett fel, melyek főleg a strang cserére, illetve az alternatív energia alkalmazására vonatkoztak.

Kárpáti Ilona ezt követően Harag Józsefet, a Rev-Color Kft. ügyvezetőjét kérte fel előadásának megtartására.

Az előadó tájékoztatta a konferencia résztvevőit, hogy már a Széchenyi terv kezdete óta cégük részt vesz a panelházak felújításában, hagyományokkal rendelkeznek ezen a téren. Természetesen referenciái csak vidéken vannak, mivel a Panel Program Budapesten csak most indul. Pécsen az elmúlt években több tucat panelház külső hőszigetelését végezte el társaságuk. Külön kitért arra, hogy az általuk alkalmazott technológia eredményeképpen a felújításokat követően nem penészednek a lakások. A Rev-Color rendszer magyar termék.

Kolozsvári M. Dániel előadásában a panelpályázat lényegéről beszélt.

Tájékoztatása szerint cégük évek óta arra törekszik, hogy a közös képviselőknek, illetve a lakásszövetkezeti elnököknek segítségére legyen a panelpályázatok megírásában. Mindenkor az a céljuk, hogy megfelelő módon szolgálják ki a pályázaton indulni kívánó tulajdonközösségeket, mindenre kiterjedő tanácsadással állnak a rendelkezésükre. Külön felhívta a figyelmet arra, hogy érdemes teljes körű pályázatot benyújtani, mivel 18 hónap áll rendelkezésre a szerződéskötésre, és addig lehetőség van a finanszírozás megtervezésére. A Rev-Color rendszer működőképességét az eddig elvégzett több ezer lakásra kiterjedő felújítás igazolja.

A konferencia szünetében a résztvevők "rázúdultak" a kiállítókra. Nagy érdeklődés volt a szász asztalnál, ahol az előadáson elhangzottak részletekben menő kérdésekkel ostromolták a jelenlévőket. Nagy sikere volt a Fundamentának, illetve a HVB Banknak, illetve a számlavezetésről kérdezősködtek. A gépész cégeket is kérdésekkel árasztották el a résztvevők.

A Kéki Kft., és a Cothec képviselői alig bírták a rájuk nehezedő nyomást. Az Eu Comfort Kft. az eddigi felújításaikat mutatták be a szünetbe nagy sikerrel, így a konferencia után több konkrét pályázni kívánó társasházzal fogják felvenni a kapcsolatot. A Fenstherm Kft. asztalánál több önkormányzat érdeklődött termékeik iránt. A Rev-Color Kft. CD-i és szóróanyagai a szünetben elfogytak. A konferencia fő témája a panelfelújítás volt, de sokan érdeklődtek a Reticolo Kft. tetőtér beépítési projektje iránt is. Nem kis érdeklődés kísérte az Aegon új társasházi termékeit is. Az Abic Kft. asztala szinte felborult a panelházak elektromos felújítása iránt érdeklődők rohamától.

A szünet után Bolyán Róbertet, a HVB Bank igazgatóját jelentette be a konferencia háziasszonya.

Bolyán Úr tájékoztatta a résztvevőket, hogy a HVB pénzügyi csoport Magyarországon, mely üzletágakban van jelen. Többek között részesedése van a Giro Bankkártya Rt.-ben, a HVB Leasing Rt.-ben, a Budapesti Értéktőzsdében a HVB Faktor Bankban, valamint a HVB Jelzálog Bank Rt.-ben. A bank a 200 legnagyobb magyar vállalkozás felének, a nagyvállalatok (multik) 34 százalékának számlavezetője. Nyolcezerhétszáz kisvállalat vezeti számláját a HVB Banknál. Országos fiókhálózatába 53 fiók tartozik, amit 2007-re 85 fiókra kívánnak bővíteni.

A bank általános bemutatását követően az igazgató Szabó Istvánnak adta át a szót. A HVB Bank termékmenedzsere bemutatta társasház-számlavezetési csomagjukat, mely testre szabott, a csomagdíj kedvező, egyszeri számlanyitási díj nélkül, a bankköltség könnyen kalkulálható.
Az elektronikus csatornák használatával jelentős banki átutalási költséget, és időt takaríthat meg a társasház. Az elektronikus eszközök díjmentesen vehetők igénybe. A sávos kamatozású bankszámlán kedvező kamatot biztosítanak. A HVB társasházi folyószámla díjcsomag havi díja mindössze 990 Ft, mely az alábbiakban felsorolt szolgáltatásokat, és azok díjtételeit foglalja magában. Egy darab üzemeltetési számlát, egy felújítási számlát, havonta az első öt átutalás (forint számla terhére, elektronikus banki rendszeren keresztül kezdeményezett, bankon belüli, vagy más bankhoz történő, belföldi forint egyszeri vagy állandó), vagy a HVB társasházi forint folyószámlára terhelt csoportos beszedés ingyenes. Az elsőként megrendelt elektronikus banki rendszer- Internet Banking, Spectra Light, SpectraNet Light – egyszeri belépési díját a HVB Bank nem számítja fel.

Szabó István bemutatta a társasházi hitelezést, melynek lényege, hogy a társasházak, lakásszövetkezetek közös tulajdonú helyiségeik/részek felújítására korszerűsítésére fordíthatják a hitelt. A hitelkonstrukció alapesetei: piaci kamatozású hitel Fundamenta Lakástakarék-pénztári szerződéssel kombinálva, állami kamattámogatású hitel Fundamenta előtakarékosság nélkül, állami kamattámogatású hitel Fundamenta előtakarékosság nélkül. Az előadó tájékoztatta a résztvevőket, hogy a társasházi ügyek intézését valamennyi fiókjukban elérhető szolgáltatássá tették.

A konferencián talán a legnagyobb érdeklődéssel várt előadását Csider László az OLÉH főosztályvezetőjét jelentette be Kárpáti Ilona a konferencia háziasszonya.

Csider Urat kedves ismerősként fogadták a konferencia résztvevői, akik „áhítattal” várták mondandóját. A főosztályvezető Úr tájékoztatta a konferencia résztvevőit arról, hogy a 2005. évi panelpályázatot ezerötszázan adták be, melynek forintosított végösszege 42 milliárd forint. Ez több, mint 70 ezer lakás részleges felújítását eredményezheti. A 2006. évi pályázati lehetőségről tájékoztatva a résztvevőket, elmondta, hogy új elemek kerültek a pályázatba, ezek a következők: a pincefödém és a lapostető hőszigetelése, az elektromos felújítás, illetve a liftfelújítás. Kedvező változást jelentett be a gépészeti felújítások terén, ahol is külön lehet pályázni 50 ezer forintos önrésszel a fűtéskorszerűsítésre, vagyis a termosztatikus szelep beépítésére, illetve a strang szabályozásra.

Ezt követően záporoztak a kérdések Csider Úr felé. Kérdésként merült fel, hogy tulajdonképpen mekkora összegű a 2006. évi pályázat.

Csider Úr válaszában elmondta, hogy mivel felülről nyitott a pályázat, így folyamatosan fogadják be, és értékelik a pályázatokat. Kérdésként vetődött fel a közbeszerzés ügye, vagyis az, hogy az önkormányzatok a beadott pályázatokat közbeszerzési pályázatokon versenyeztetik. A főosztályvezető válaszában elmondta, hogy már Budapesten van arra példa, hogy egy-egy önkormányzat a társasházra bízza, hogy kivel végezteti el a panelpályázatban szereplő munkákat. Természetesen az is felvetődött, hogy mikor fog kiírni az állam a hagyományos építésű épületekre hasonló pályázatot, mint ami a Panel Programban van. Csider Úr egyetértve a kérdezővel azt válaszolta, hogy reményei szerint a parlamenti választások után.

A konferencia záró akkordjaként sor került a már hagyománnyá vált konferencia totó nyerteseinek díjazására.

Szerk.