Még nem regisztráltam

REGISZTRÁLOK

A minőség jegyében a lakhatásról - konferencia

A konferencián történt

A folyamatos változások követésének alapvető eleme az időbeni tájékozottság.

A Társasházi jövőkép 2006-ban című konferencián a magas részvételi aránya mutatja, hogy a szakmai közönség igényes, fontosnak tartja a tájékozottságot. A változások sokrétűsége mellett széleskörű ismeretanyaggal lehet csak megfelelni az előírásoknak, követelményeknek. A lakhatás területén tevékenykedő szakemberek csak akkor tudják magas színvonalon végezni munkájukat, ha időben fel tudnak készülni a változásokra.

A konferencia háziasszonya, Kárpáti Ilona teltház előtt tartotta nyitó beszédét. Bevezetőjében kiemelte, hogy rendkívüli fontosságúnak tartja, hogy olvasóikat időben tájékoztassák, már a tervezés szakaszában, hogy véleményezhessék, ha lehetőségük van javaslataikkal, érveikkel befolyásolják a döntéseket. A szakma gyakorlói, "értékesítik" a helyhatóságok és kormányzatok "termékeit", melyhez elengedhetetlen a naprakész információ.

A rendezvény első előadója Tarlós István, Óbuda - Békásmegyer Önkormányzat polgármestere, független főpolgármester-jelölt volt. Tarlós István vázolta, hogy milyen tervei vannak Budapest jövőjével kapcsolatban. A város biztonságos üzemeltetése érdekében többpárti szakmai együttműködés szükséges, a szakmai szervezetek bevonásával. A problémák,
teendők meghatározása, a forrásokkal való összevetése és a javaslatok kidolgozása. Kihangsúlyozta a közlekedés átalakításnak, ésszerűsítésének fontosságát. Az autós közlekedést szabályozni kell és nem megszüntetni. Nem a sávmegszüntetések, hanem a közlekedésszervezés, főleg a főútvonalakon a közlekedési lámpák túlzott számának csökkentése a torlódások elkerülésére, és a lámpák működésének összehangolása az egyik megoldás. A P+R parkolók számát kell növelni, és ezen belül is az őrzött parkolók számát. A közlekedésre alkalmas kerékpárutak kiépítése szükséges, mert nem az a biciklis út, ahol a járdára húznak egy sárga csíkot, és azt kinevezik kerékpár útnak. A kishajó forgalom ismételt helyreállítása a forgalom terhelés csökkenését vonná maga után, de emellett, hangulatos, olcsó és idegenforgalmi szempontból is vonzó.

Nagyberuházásként az 1-es villamost át kell vinni a Lágymányosi hídon, megépíteni a csepeli gerincutat, kiszélesíteni a Nagy Lajos király útját, és egy Duna-híd építését megkezdeni. Fejlesztések között a főpolgármester-jelölt a Panel Program átalakítását szorgalmazná, a fűtési rendszerek szabályozhatóvá, átalakíthatóvá tételével, a hőszigetelési rendszerek támogatásával. A régi városmag rekonstrukciója keretében a tradíciók életre keltését szorgalmazná. Előadásában kitért a szabálytalanságok csökkentésének elérésére, a hajléktalan probléma hatékony rendezésére, majd a közbiztonság érvényesítésére.

Kárpáti Ilona ezt követően Dr. Polgár Ildikót, az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Lakásügyi Titkárság munkatársát kérte fel előadása megtartására, aki a lakásjogi rendelkezések jövőjével kapcsolatban biztonságos lakhatási keretet nyújtó törvényi szabályozást szeretne, hiszen mindenki lakik valahol, tehát a lakosság döntő többségét érinti.

Dr. Polgár Éva Ildikó a lakástörvények értelmezésénél szükségesnek tartja a társasházi törvény változtatását, mert az nem elég egyértelmű, néhol hátráltatja a tulajdonosközösségek fejlesztési elképzeléseit, a társasház működését. Példákkal említette a 4/5-ös szavazati arány visszásságait. A törvény módosításával az a cél, hogy az épületek fenntartása és az együttélés jól működjön. A lakásszövetkezeti törvény biztonsági elemeit be kell építeni a társasházi törvénybe.

A szervezeti-működési szabályzatba legyen rögzítve a közösköltség tartozás behajtásának a menete, melynek végső megoldása lehet a jelzálogjog bejegyzés, bár a jelzálogjog bejegyzésből még nem lesz pénze a háznak. Az SZMSZ-ben szabályozhassák a társasházak, hogy a közgyűlési meghívóról hogyan tájékoztassák a tulajdonosokat. A törvény mondja ki a megismételt közgyűlés legközelebbi időpontját. A közös képviselő-váltásnál, mikor még nincs új kezelője a háznak, a régi kezelő 60 napig ügyvivőként járjon el, hogy biztosítva legyen a társasház működésének folyamatossága. A törvényben pontosítani kívánják a 2/3-os és a 4/5-ös szavazati arányokat.

Mind a három lakhatási törvény tervezett módosítása szóba került, azzal a kiemelt szándékkal, hogy biztonságosabb, egyértelműbb legyen és elkerülhető a független magyar bíróság igénybevétele. Tervbe van véve a törvényi felügyeleti rendszer megteremtése, egy olyan független, pártatlan szervezet formájában, amely ha kell, kimegy a közgyűlésre, segít a probléma megoldásnál, törvénytelenség esetén intézkedik.

Csider László, az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Lakásügyi Titkárság Titkárságvezetője tájékoztatta a hallgatóságot az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal megszűnése utáni felállásáról, a minisztériumon belüli új szervezeti formáról.

Beszámolt a támogatási program tapasztalatairól és a pályázati rendszer segítségével elért eredményekről. Ott, ahol a beruházáshoz banki hitelt vesznek igénybe, általában teljes felújításra törekednek és a megvalósításra is jobban odafigyelnek. 2001 óta 120 ezer lakás részesült állami támogatásban, összesen 20 milliárd forint összegben. Az előadó külön felhívta a jelenlévők figyelmét a minőségi jellemzőkre, példaként említve az ablakok cseréjét. Az ár gyakran a minőséget is lefedi, a választásnál ne az ár legyen az elsődleges szempont. Néha nulla hatékonyságú a projekt, lényegesen alacsonyabb áron, mint a piacon kínált hőszigetelt ablakoké. A kiváló építőipari termékek, és a minősített kivitelezői lista segítheti a felújítás előtt álló lakóközösségeket a választásban és javasolt műszaki ellenőr alkalmazása is.

Szeretnék tartani az évenkénti pályázati meghirdetést, és lehetőséget biztosítani a Panel Plusz Programhoz hasonlóan a finanszírozás megoldására, ott ahol nincs pályázati lehetőség.

A hallgatóság tájékoztatást kapott az uniós támogatási lehetőségekről. Az uniós költségvetés lehetővé teszi, hogy 2007 és 2013 között lakásfelújításra EU-s pályázatokat nyerjünk. A program 2007. január 1-jével indul, azonban az uniós támogatás mellé Magyarországnak is biztosítani kell a saját forrást.

A Raiffeisen Bank képviseletében Kerekes Roland értékelte az elmúlt évek tapasztalatait, kihangsúlyozva, hogy 2003. közepén ugrásszerűen megnőtt a felújítások száma, mintegy négyszeresére bővült a társasházi, lakásszövetkezeti hitelfelvételek aránya. Az egy lakásra eső hiteligény is megnőtt és egyre komplexebb felújítási igényekkel jelentkeztek. A bankok 2004 elején még nem foglalkoztak azzal, hogy a kamattámogatott hitelt felvevők mire költik a pénzt. Számlaarányosan folyósítják számukra a hitelt, de mivel energiahatékonyságú projekteket finanszíroznak, már projekt szinten kell gondolkodni. Figyelembe kell venni a beruházás utáni energiahatékonyságot, ugyanis a bankok is érdekeltté váltak abban, hogy ellenőriztessék a beruházásokat, hogy valóban érvényesüljön a megtérülés.

A tendenciává vált beruházások komplexitása, a 100-120 ezer forintos hitelfelvétel sem ritka. A bank a hagyományos építésű társasházak részére olyan termékcsomagot szeretne kialakítani, hogy az energiamegtakarítás érdekében kazáncsere esetén se kelljen emelni a közös költséget. A téma előadója felhívta a figyelmet az energia auditra. A Világbank előírja, hogy a beruházás végén az emissziónak csökkennie kell lennie, ezért már a pályázat írása során érdemes figyelembe venni ezt a körülményt.

A törvényalkotó terveiről Dr Csiha Judit országgyűlési képviselő tartott előadást, aki bevezetőjében megköszönte a meghívást. Értékelte az elmúlt években megalkotott, illetve módosított öt lakáspolitikai törvényt, melyek közül kettő új, három pedig lényeges változtatással került módosításra. Hibáikkal együtt jobbak, mert sok olyan részt szabályoznak, amelyek korábban vitákra adtak okot. Jónéhány kérdés azonban megoldatlan maradt, kimaradt a lakhatási szféra törvényességi felügyelete.

A törvény előkészítése során szerepelt ez a tétel, de egyhangúlag utasították el azok a szervek, melyek a jogalkotási törvény szerint hivatottak véleményt mondani egy-egy előterjesztésről. Képviselői módosító indítványként néhányan ismételten megfogalmazták a törvényességi felügyelet megteremtését. Alkotmányossági véleményt is kértek, melyre pozitív választ kaptak. A képviselőasszony bízik benne, hogyha a parlamentben újra napirendre kerül ez a kérdés, meg fogják szavazni. Elmondta, hogy a törvényességi felügyelet legjobb helyen az ügyészségnél lenne, ezzel csökkennének a bíróságok terhei, hiszen mire ítéletre kerül a sor, addigra gyakran megoldódik a probléma.

Minden törvényhozás esetében, a törvény alkalmazásánál derülnek ki a hibák, hiányosságok, ezért szükséges időnkét felülvizsgálni a törvényeket. A jogalkotás szakadatlan fejlődésben, változásban van. Lakáspolitika területén is szükséges a jogszabályok további fejlesztése. Hiányosságként említette az előadó a használható ütőképes lakbérrendszert, mely által lehetővé válna a mobilizáció. Fontosnak tartja a lakbértámogatás kidolgozását, mert mindig lesznek családok, akik anyagi helyzetük miatt nem tudnak kilépni a lakáspiacra. Vannak viszont, akik jómódúak, de nem szeretik a kötöttséget, és ezért szívesebben laknának bérlakásban.

A jogalkotás színvonalát emelné az egységes lakáskódex, melyben három törvény, a szükséges változtatásokkal, egy egységben szerepelne, és 2008 januárjában hatályba léphetne. Módosítani kell a közgyűlési eljárási szabályokon, a lakásszövetkezeti leválások szabályozásán, a lakbértámogatást is ki kell dolgozni és bevezetni. A tulajdonosoknak a lehető legnagyobb szabadságot kell hagyni. A hallgatói hozzászólások szintén a változtatások szükségességét erősítették meg.

A konferencia háziasszonya ezután Mézes Ildikó okleveles adószakértő, bejegyzett okleveles könyvvizsgáló előadását konferálta fel. A téma előadója részletesen taglalta az adóváltozások körét, kiemelten elemezve és felsorolva a társasházakat és a közös képviselőket érintő részleteket. A társasházak, mint az szja alanyai adóznak, de ha kifizető, akkor is keletkezik kötelezettségük, bevallás, előlegfizetés és levonás terén. A foglalkoztatót ezeken túl a tb-törvény szerint is terhelik kötelezettségek. Az adójóváírás és az adókedvezmények ismertetése mellett szó került a természetbeni juttatásokról és a tb-járulékkal kapcsolatos változásokról. Amennyiben a kifizetés nem éri el a minimum járulékalap összegét, az elektromos bevallásban kell bejelenteni. Az aki még nem kötelezett elektromos bevallásra, az papíralapú nyomtatványon jelentheti be. A bejelentés elmaradása esetén a minimum járulékalap után kell teljesíteni a járulékbefizetést. A házipénztáradó a társasházakra nem vonatkozik, mert ők az szja törvény hatálya alá tartoznak.

A telefonszámla elszámolásánál el kell különíteni a magán- és a nem magáncélú használatot, és célszerű megtéríteni az adókötelezettség miatt a magáncélra igénybevett díj összegét. A kamatjövedelem 20 %-a adóköteles 2006. szeptember 1-jétől, levonására és befizetésére a kifizető kötelezett, aki összevontan szolgáltat adatot. Kamatmentes maradt a lakástakarék-pénztári és nyugdíj-előtakarékossági számlán jóváírt kamat.

2007.január 1-jétől az APEH felé van a biztosítottaknak bejelentési kötelezettségük. A magánnyugdíj vonatkozásában is az APEH felé kell adni a bevallást és teljesíteni a befizetést. Az APEH az Országos Munkabiztonsági- és munkaügyi főfelügyelőség felé szolgáltat havonta adatot. Megszűnik jövőre a munkáltatói adóbevallás. Az adóköteles személy vagy önadózással, vagy az adóhatósági adómegállapítással tud eleget tenni kötelezettségének.

Munkáltatónak továbbra is fennáll a levonási, befizetési és bevallási kötelezettsége. Az előadó kitért az összes adónemre, a különadóra, teljes körűen tájékoztatta a hallgatóságot az adócsomag következtében előállt változásokról.

A konferencia lezárásaként került sor a konferenciatotó nyereményeinek kiosztására, majd az Év Lakóháza Pályázat díjának átadására.

A Fundamenta Lakáskassza által felajánlott 200 ezer forinttal járó Kreatív díjat Pákay Imre, a Fundamenta üzletág-igazgatója adta át a pécsi Illyés Gyula utca 54-56 szám alatti társasház képviselőjének, Csattos Imrének. A nyertes társasház a felújítás költségeit a Fundamenta lejáró lakástakarék számlájáról, illetve az új számlanyitáskor keletkezett
hitellehetőséggel fedezte.

Az MTOSZSZ által felajánlott 200 ezer forinttal, valamint egy éves díjfizetés nélküli szövetségi tagsággal járó Esztétikai díjat az MTOSZSZ elnöke, Kaplonyi György adta át a keszthelyi Fodor u 18. szám alatti társasház képviselőjének, Andor Bélánénak. A szövetség elnöke elmondta, hogy a díj odaítélésénél elsősorban kezelői oldalról értékelték a beadott pályázatot.