Még nem regisztráltam

REGISZTRÁLOK

Társasházi Háztartás - konferencia

A konferencián történt

A kezelési munka alapja a folyamatos tanulás, és a folyamatos kommunikáció.

Az Új Társasházi Háztartás 2005. október 20-ai konferenciáján fogalmazódott meg, hogy még az idei évben kellene tartani egy olyan konferenciát, melyen a lakhatási törvények kerülnek megtárgyalásra. Az előkészületek közben kiderült, hogy az ötlet jó, mivel azon ritka eset fordult elő, hogy a novemberi konferenciára túl sokan jelentkeztek, és többek részvételét vissza kellett utasítani.

2005. november 30-án közel 400 résztvevő várta az előadásokat, melyet a konferencia háziasszonya, Kárpáti Ilona vezetett fel, felvázolva a nap programját, megköszönve a szponzoroknak a támogatást.

Az első előadó Devánszkyné Dr. Molnár Katalin elmondta, hogy a Parlament célul tűzte ki azt, hogy a három lakhatással kapcsolatos törvényt egy cikluson belül megalkotja.

Ez volt az első eset, hogy a törvény előkészítésében a szakirányú hivatal (OLÉH) mellett részvettek a szakirányú civil szervezetek és szövetségek is. Külön kiemelte, hogy a két éve elfogadott társasházi törvénnyel kapcsolatban már jelezte a felhasználói oldal, azaz a közös képviselők és az ingatlankezelők, hogy azt több ponton módosítani kell. A lakásszövetkezetekről szóló törvényt egyfajta siker történetnek könyveli el a képviselő asszony, mivel azt a parlament ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el. Az 1993. évi lakástörvény módosításáról ez már nem mondható el, éppen hogy megszavazták a képviselők, pedig a módosítások az ingatlankezelők munkáját segíti elő.

A módosítások hozzájárulnak ahhoz is, hogy az önkormányzatok megalapozottabb és ellenőrzöttebb bérleti szerződéseket kössenek a jövőben. A törvénymódosítással hatékonyabbá válhatna a lakásmaffia elleni küzdelem is. Ezt követően a képviselő asszony néhány résztvevő kérdésére válaszolt.

A konferencia háziasszonya, ezt követően a szakma képviselői által az elmúlt évtizedekben nagy ismertségre szert tett dr. Vargha Aurélné előadását konferálta fel.

Vargha Éva kiemelten foglalkozott a 2003. évi lakástörvény módosításával. Elmondta, hogy 1993-ban egy korszakváltó lakástörvényt fogadott el a parlament, amikor az élethez, illetve a rendszerváltáshoz és a megváltozott tulajdonosi viszonyokhoz igazította a bérlakásrendszert. Ekkor vonult ki az önkormányzat a lakásokból, és például a berendezési tárgy cseréjét a bérlőre bízta. A bérlet nem lett más, mint egy olyan jogviszony melyben „olyan játékszabályok” kerülnek meghatározásra, mely ugyanúgy védi a bérbeadót, mint a bérlőt. Annak ellenére, hogy a 1993. évi lakástörvény korát megelőzően korszerű volt, 12 év elég volt ahhoz, hogy néhány ponton módosításra szoruljon. A módosításokkal remélhetőleg sikerül megvédeni a megmaradt bérlakásszektort, például a lakás maffiától, és lehetőséget kapnak az önkormányzatok is arra, hogy többet és szakmailag megalapozottabban védjék a tulajdonukba lévő lakásokat. Az önkormányzat dönthet a törvény módosítását követően a bérleti szerződés tartalmáról, és arról is, hogy évente hányszor ellenőrzik lakásbérleményeiket.

Az előadó főleg az önkormányzati dolgozók napi munkájához adott hasznos tanácsokat.


A konferencia házasszonya ezt követően Dr. Polgár Éva Ildikót és Langer Ivánt kérte meg előadásaik megtartására. Ildikó előadásában kiemelte a civil szakmai szervezetek szerepét a lakhatással kapcsolatos törvények előkészítésében.

Fontosnak tartja a folyamatos konzultációt, mivel valamilyen módon meg kell teremteni az elmélet és a gyakorlat egységét. Erre csak akkor van mód, ha a tárgyalások ténylegesen szakmai kérdésekről szólnak. Az előadó elérkezettnek látja az időt, hogy a közeljövőben egy egységes lakhatási törvény kerüljön elfogadásra. Langer Iván előadásában kitért arra, hogy az elmúlt két évben a szakma a gyakorlat alapján megfogalmazta azokat a hiányosságokat, melyeket a társasházi törvényben a közeljövőben módosítani szükséges. A törvényességi felügyelet hiánya miatt egyre nő a bíróságok, az ügyészségek és a rendőrségek munkája. A szövetség célja, hogy a szakmai végzettség kötelező legyen a vagyonkezelésben. A kötelező érvényű dokumentumok elkészítésének elmaradásáért pedig a mulasztókat valamiféle retorzió kell, hogy érje.

Az előadásokat követően a kérdések áradatát a háziasszony állította meg. A szünetet követően a lap főszerkesztője Dobó László, országgyűlési képviselőt kérte fel előadása megtartására.

Kiemelte, hogy igen fontos, hogy a szakma ismerje meg először a különböző terveket, elképzeléseket. Az előadás elején kisebb zavar támadt, mivel a kivetítőn megjelent a Fidesz Magyar Polgári párt gazdasági kabinetjének felirata. Néhány részvevő elhagyta a termet. A fiatal képviselő nem jött zavarba és elmondta azokat az elképzeléseket, melyet a lakhatás kérdésében fontosnak tart. Ilyen volt például a fiatalok lakáshoz való jutásának könnyítése. Egy megalapozottabb épület-felújítási programot kell meghirdetni mely nincs kiszolgáltatva a választási ciklusoknak. Összekapcsolnák például a lakástörlesztést, illetve a munkahely megtartását. Fontos, hogy országosan bérlakások épüljenek a fiataloknak. Dobó úr szerint, a lakásmobilitást kiemelten kell kezelni. Fontosnak tartja a szakmai szövetségekkel való együttműködést.

A konferencia háziasszonya ezt követően Csider Lászlót kérte fel előadásának megtartására.

Az OLÉH főosztályvezetője tájékoztatta a résztvevőket, hogy november végéig több mint 5, 2 milliárd forintot jegyeztek le a panelpályázók, és most első ízben Budapest kerületeit is a pályázók között vannak. Ha kis mértékben is, de működik a Panel Plusz Program, melynek keretén belül vannak olyan társasházak, akik az összeg egyharmad részét veszik fel a bankból, de vannak olyan szerződő felek, akik társasházuk felújítására veszik fel a Panel Plusz hitelt. A beadott pályázatokban a társasházak egy része az önrészt a lakás előtakarékosságból teremtik elő.

Az OLÉH főosztályvezetője kiemelten foglalkozott a gépészeti felújításokkal ezen belül a fűtéskorszerűsítéssel, melyet új programként hirdetett meg a kormányzat a termosztatikus szelepek felszerelésére, illetve a strang szabályozókra, melyekre 50 ezer forintos vissza nem térintendő állami támogatást lehet elnyerni. Tájékoztatta a résztvevőket, hogy azzal, hogy kicseréltetik a nyílászárókat, elvégeztetik a külső homlokzat szigetelését, illetve az alap gépészeti felújítást, még mindig maradnak feladatok egy társasházban.

Ha a konferencia háziasszony nem szakítja meg a kérdések özönét, akkor bentlakásossá vált volna a konferencia, melynek záróeseményeként a konferenciatotózók nyereményátadásra került sor.