Még nem regisztráltam

REGISZTRÁLOK

Pályázat és pénz a lakóépületek értéknövelő beruházásáért - konferencia

Konferencia 2005. október 20.

Pályázat és pénz a lakóépületek értéknövelő beruházásáért 2005. konferencia rövid összefoglalása, nem teljes körűen, de rövid áttekintést ad az elhangzott témakörökről, előadásokról.

Kárpáti Ilona Mária a lap főszerkesztője bevezetőjében elmondta, hogy a konferencia célja, hogy a résztvevők nagyobb sikerrel pályázzanak a Panel Programra, illetve a Panel Plusz Programra, és az előadásokon kapott tájékoztatást felhasználják úgy a pályázatok megírásánál, mint azok műszaki tartalmának megvalósításánál.

Csider László, az OLÉH főosztályvezetője részletekbe menően tárta fel a Panel Programban rejlő lehetőségeket, kiemelte a háromszor 1/3-od rész lehetőségeit, tájékoztatva a konferencia résztvevőit arról, hogy abban az esetben is beadható a pályázat, ha az önkormányzat helyi rendelettel nem rendelkezik. Ebben az esetben kell a 2/3-ot a pályázó társasháznak biztosítania.

A Panel Plusz Program önmagában alkalmas arra, hogy a társasházak részére hitelből biztosítsa az 1/3 részt. Célja, hogy azok a társasházak, amelyek már a 2000-es év óta

részt vettek, és megvalósítottak panelfelújítást, hitelből további munkát végeztessenek épületükben. A főosztályvezető kiemelte, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel a pályázatok beadási határidejét 2005. december 31.-éig meghosszabbították.

Külön pályázati lehetőségként jelentette be, hogy várhatóan 2005. október utolsó hetében hivatalosan bejelentésre kerül, hogy az egycsöves fűtési rendszerek felújítására, külön lehet pályázni a radiátorokra szerelt termosztatikus szelepekkel, illetve a strangszabályozókkal. Erre az állam lakásonként 50 ezer forint vissza nem térítendő támogatást biztosít.

A második előadó Szita Károly, Kaposvár polgármestere nagy tetszést kiváltó előadásában felvázolta, hogy egy vidéki város 1999 óta hogyan foglalkozott a panelházak rekonstrukciójával. Elmondta, hogy sok esetben a testületi tagoknak, és a hivatalnokoknak kellett meggyőzni a panellakások tulajdonosait, a felújítások lényegéről, hogy kevesebb fűtési díjat kelljen a lakóknak fizetniük. A folyamatos meggyőzés egy megváltozott életminőséget biztosít a kaposvári panelházakban, melyek külső megjelenésükben egyfajta polgári lakóparki külsőt mutatnak. A város vezetése az épített környezetre is milliók tucatjait fordította, így parkok és szökőkutak díszítik a volt „panelrengeteget”. Egy érdekes megjegyzéssel zárta a polgármester előadását. Egy város vezetésének mindig arra van pénze, amit úgy érez, hogy a lakosság igényével találkozik. Az ideiglenes háziasszony a polgármester úr előadását követően jegyezte meg, hogy „vagy az Örs vezér téren álló társasházát tolja át Kaposvárra, vagy megkéri a polgármester urat, hogy keressék fel együtt Demszky Gábort, és meséljék el neki közösen, hogy hogyan kell a Panel Programot megvalósítani.”

A finanszírozás mindenkor a panelfelújítások legkínosabb eleme, mivel vagy rendelkezik az adott társasház megtakarításokkal, vagy nem. A Fundamenta Lakáskassza részéről Dr. Ercsey Szabolcs tartott erről előadást.

1993 óta ugyan nem kötelező a felújítási alap, de megtakarítás nélkül sem helyi, sem állami támogatásokon nem indulhatnak a társasházak. A Lakáskassza előnye, hogy egy folyamatos megtakarítással állami kamattámogatásos hitelhez lehet jutni. A Fundamenta Lakáskassza terméke a társasházak részére azért előnyös, mivel amennyiben a társasház Lakáskassza megtakarítással rendelkezik, egy esetleges nem várt műszaki esemény esetén szinte azonnal pénzügyi segítséget vehet igénybe partnerbankjaitól.

Jelzálogmentesen az első öt évben 70 %-os kamattámogatást biztosít az állam. A Lakáskassza szerződések megköthetőek lakásonként is, ebben az esetben például a Panel Programban az önrész "rakható össze". Az előadás végén az előadó felhívta a figyelmet arra, hogy a mai napon a konferencia alatt, és ezt követően is szívesen áll a társasházak és a lakásszövetkezetek rendelkezésére.

A társasházak évtizedes problémája volt, hogy egyszereplős volt a társasházak számlavezető piaca.

A Raiffeisen Bank képviseletében Klementisz-Csikós Gábor adott részletekbe menő tájékoztatást arról, hogy bankjuk milyen lehetőségeket kínál társasházak számlavezetésére. Tájékoztatta a résztvevőket, hogy a társasházak és a lakásszövetkezetek által igénybe vehető hitellehetőségekről is. A Fundamenta Lakáskasszával együttműködve a Raiffeisen Bank az elmúlt egy évben közel egy milliárdos hitelt helyezett ki a társasházakhoz, illetve a lakásszövetkezetekhez. A konstrukció alkalmas arra, hogy a lakóközösségek igénybe vegyék az állami kamattámogatásos hiteleket.

Az új évezredben különböző okok miatt folyamatosan emelkedik az energia ára.

Az MTS Group képviselője, Borsos Szabó Alpár előadásában felhívta a figyelmet arra, hogy megjelentek a piacon azok az elektromos és gázüzemű berendezések, melyek a hatékonyság megtartása mellett jóval kevesebb energiát használnak, mint az egy-két évtizeddel ezelőtt gyártott hasonló melegvíztárolók, illetve kazánok. Külön felhívta a figyelmet arra, hogy az MTS Group által forgalmazott készülékek energiatakarékosságuk mellett környezetkímélők is.

Az ebédszünetet követően egy fiatal Fideszes országgyűlési képviselő előadását jelentette be a főszerkesztő asszony a lakhatási stratégia 2010-ig címmel. Elmondta, hogy a fizikai biztonság alapja a lakás, ezért érdemes meghallgatni a különböző véleményeket, elképzeléseket, és a szakma képviselői a leghívatottabbak arra, hogy ezeket időben megismerjék és értékeljék.

Dobó László előadása megkezdése előtt megköszönte, hogy részt vehet a konferencián. Előadását azzal nyitotta, hogy 1999 óta az általa képviselt pártnál hangsúlyos és kiemelkedő szerepet játszik az emberek otthonhoz jutásához segítés gondolata, valamint az a felismerés, hogy Magyarország lakóingatlanainak nagyobb részében szükséges a felújítás. Az otthonteremtési program és az épület-felújítás vitathatatlanul jelentős munkaerő piacot generál. A képviselő előadásában kitért arra, hogy éves szinten a lakásrezsiből 800 milliárd áfa folyik be a költségvetésbe, és ebből 186 milliárd forint van betervezve a 2006 évi költségvetésbe otthonteremtési programok támogatására, és ennek legnagyobb részét a kamattámogatás viszi el.

A saját és a jelenlegi kormány hibájának rótta fel, hogy a lakásmobilitás hazánkban el sem kezdődött. Kiemelte, hogy a jelenlegi lakáskompenzáció sok esetben nem a valóban rászorultakat találja meg. Arra is kitért, hogy a befejezett panel-felújításokat követően a kivitelezők 5-6 hónapig várnak pénzükre. Szükségesnek látják az ellenőrizhetőség, és a számonkérés biztosítását, mert ez minőségi biztosítékot is nyújtana a panelfelújításra pályázóknak. Előadása végén kihangsúlyozta, hogy pártja szükségesnek és elengedhetetlennek tartja az együttműködést a szakmai szövetségekkel, és civil szervezetekkel.

Az ÚJ THT főszerkesztője annak a városnak a polgármesterét kérte fel előadásának megtartására, ahol talán a legsikeresebb volt a Panel Program. Ezt követően Székesfehérvár polgármestere Warvasovszky Tihamér áttekintést adott arról, hogy hogyan indultak el, és most hol tartanak a felújítások terén.

Fehérvár lakásállományának 50%-a panel, és a város vezetése már a 90-es évek végén felismerte, hogy valamit kezdeniük kell az energiapocsékoló épületekkel. Természetesen ez a bent lakó lakástulajdonosok együttműködése nélkül kivitelezhetetlen lett volna. A helyi írott és elektronikus sajtó, szinte nap, mint nap hívta fel a figyelmet arra, hogy valamit tenni kell a panelházakkal. A kezdeményező az önkormányzat volt, aki begyűjtötte az igényeket, koordinálta a munkákat, valamint biztosította, hogy megfelelő műszaki tartalommal készüljenek a felújítások. Székesfehérvár tudhatja magáénak a legtöbb panelfelújítást, az államilag bejelentett megvalósult panelfelújítások közel 50 %-a ebben a városban realizálódott. A panelban lakók életminőségének megváltozása mellett 20-40 %-kal kevesebb távhődíjat fizetnek a felújított panellakásban lakó székesfehérvári polgárok. Warvasovszky Tihamér példaszerűen felkészült és "képben van" az általa vezetett városból.

A konferencián részt vevő cégek, és vállalkozások termékeikben öltött testet, az a lehetőség, hogy kevesebb energiát pocsékoljunk.

Erről beszélt a Cothec Kft. képviseletében Wilhelm Zoltán. Az előadó ismertette az általa képviselt cég tevékenységét, mely a korszerűbb, energiatakarékosabb fűtési módot ajánlja társasházaknak és lakásszövetkezeteknek. Ez testet ölt az új kazánok telepítésében, az osztatlan közös tulajdonban lévő csőhálózatok felújításában, és megfelelő körülmények között a lakásonkénti hőmennyiségmérés lehetőségének kialakításával. Az elmúlt években a Cothec Kft. sok társasházban, és lakásszövetkezetben ért el olyan eredményt, mely odáig vezetett, hogy a lakástulajdonosok saját maguk döntenek arról, hogy milyen melegben kívánnak élni, tehát növekedett komfortérzetük.

A társasházak, illetve lakóépületek egyik nagy problémája, hogy hogyan védekezzünk a csapadékvíz, illetve a talajvíz ellen. Erről tartott előadást a Tegola Kft. részéről Bíró Marianna.

Ugyan a főváros és a vidéki városok lakóépületeinek közel 40 %-a a XIX. század végén és a XX. század elején épült, a XXI. század technikája, technológiája alkalmas arra, hogy a tudományosan kikísérletezett módon megakadályozzuk, hogy a talajvíz felszivárogjon a falakban, illetve léteznek olyan tetőfedési technológiák, melyek megakadályozzák, hogy az esővíztől beázzanak a lakások. Ezek az új technológiák az ezredfordulót követően testet öltenek az újonnan épített lakások kivitelezésében.

Végezetül a rendezvény háziasszonya értékelte a konferenciatotót, és 21 résztvevő örömmel vette át értékes ajándékait.