Még nem regisztráltam

REGISZTRÁLOK

A MTOSZSZ I. Konferenciája

A Magyar Társasházkezelők Országos Szakmai Szövetsége, az Új Társasházi Háztartás című lap szerkesztősége és a Metodika Kft. konferenciát rendezett a Nyugati téren.

A Konferencia témája az új társasházi törvény, illetve a társasház felújításokkal kapcsolatos financiális gondok. A rendezvényen több olyan cég képviseltette magát, akik szolgáltatásaikkal jelen vannak a társasházak mindennapi életében, így az OTP Lakástakarékpénztár Rt., ÁB-Aegon Biztosító Rt., Elmű Rt, a Magicom Kft., a Kompozitor Kft., és több más vállalkozás mutatta be szolgáltatását, illetve termékét. A közös képviselők, illetve lakásszövetkezetek szinte az ország minden részéből jelentek meg, óvatos becsléssel a teremben 300 000 lakás képviselője hallgatta az előadásokat.

Az első előadó Dr. Csiha Judit országgyűlési képviselő volt, aki elmondta, hogy az új CXXXIII/2003. évi társasházi törvény milyen előkészítés után került a Parlament elé.

A Képviselő asszony tájékoztatta a hallgatóságot, hogy jómaga több mint 80 egyeztetésen vett részt a civil érdekképviseletekkel, illetve a szakma képviselőivel. "Olyan törvényt megalkotni nem lehet, mely mindenki számára megfelelő." A törvény néhány §-áról elmondta, hogy az elmúlt 5 hónap tapasztalatai alapján megoszlanak a vélemények, hogy ismételhető-e a közgyűlés félórán belül. Sok közös képviselő plusz munkának tartja a „Határozatok Könyv”-ét, holott az úgy a tulajdonosoknak, mind a társasházkezelőknek előnyös, és egy idő után rutinná válik annak elkészítése.

Felhívta a figyelmet arra, hogy kötelező az SZMSZ megalkotása 2004. december 31.-ig, melybe bele kell foglalni a házirendet, illetve dönteni lehet a lakónyilvántartásról. Kérdésekre válaszolva elmondta, hogy szerinte a törvény nem módosítás, hanem új, mivel szerkezetében és mondanivalójában új filozófiát tükröz, és a tulajdonosi érdekeket képviseli. Egyetértett azokkal a hozzászólásokkal, hogy ugyanakkor a törvény nagy hiányossága, hogy nem oldódott meg a törvényességi felügyelet kérdése.

Balsay István országgyűlési képviselő előadásában a társasházi felújítások finanszírozásáról tájékoztatta a résztvevőket, elmondta, hogy ő, mint országgyűlési képviselő kevesli az idei évi támogatásokat, mivel az 500 M Ft, melyet panelfelújításra ad a költségvetés szinte nem old meg semmit, de ebben az évben csak erre futja a költségvetésből.

Tájékoztatta a résztvevőket, hogy súlyosnak tartja a panelházak helyzetét, és a pénzügyi kormányzatnak nem szabad elodázni az 500 000 panellakás felújításának kérdését. A képviselő úr külön foglalkozott a társasházkezelő szakma humánpolitikai vonzatával, feltárva azt a lehetőséget, hogy az épület vagyonkezelése a jövő szakmája és szervezetten sok 10 000 embernek tud munkát biztosítani.

Kérdésekre válaszolva elmondta, hogy a társasházi pályázatokon szelektálni nem tudnak, mindenkor a műszaki igény és a társasház önrésze a fontos. Mint országgyűlési képviselő fontosnak tartja, hogy a panelházak elsőbbséget élvezzenek, válaszolt egy feltett kérdésre a képviselő. A szakmai képzésről teljes körű választ nem adott, de felhívta a Konferencia résztvevőit, hogy írásban keressék meg a konkrét kérdésekkel, és akkor válaszolni fog.

A Konferencia következő részében Dr. Polgár Éva Ildikó, a Lakáshivatal főosztályvezető-helyettese és Langer Iván, az MTOSZSZ elnöke válaszolt a közös képviselők kérdéseire.

Kérdésként vetődött fel, hogy a jelenlegi bankrendszer közös képviselőkkel szemben barátságtalan, illetve olyan adatokat kérnek a lakástakarékok, illetve bankok, amelyek a kérdező szerint nem illetnék meg őket.

Langer Iván válaszában elmondta, hogy a Szövetség Elnöksége bejelentkezett Draskovits Tibor pénzügyminiszterhez a financiális ügyekben tárgyaljon, de természetesen ezt a kérést is tolmácsolják felé.

Több résztvevő tette fel kérdésként a közös költséggel tartozókkal kapcsolatos problémakört. Dr. Polgár Éva Ildikó felhívta a résztvevők figyelmét, hogy csak az utolsó esetben éljenek a jelzálogjog-bejegyzéssel, sokkal inkább a felszólítás, a fizetési meghagyás, illetve a végrehajtás eszközét használják a nem fizetőkkel szemben.

Kisebb vihar kerekedett a Szervezeti Működési Szabályzat ügyvédi ellenjegyzésével kapcsolatban.
A főosztályvezető-helyettes asszony válaszában nyomatékosan hangsúlyozta, hogy az új törvény értelmében a Szervezeti-működési Szabályzat Földhivatalhoz történő "lerakásához" ügyvédi ellenjegyzés nem szükséges.

Az ebédszünetet követően az OTP Ingatlan Rt-től Csabai István tájékoztatta a résztvevőket új termékükről. A termék lényege a jelzálogbejegyzés nélküli hitel lehetősége. Ennél sokkal lényegesebb, hogy a társasház megtakarításához éves szinten mindenkor hozzáírják az állami támogatást. A konstrukció arra is alkalmas, hogyha egy társasházi lakástulajdonos köt lakástakarékpénztári (LTP) szerződést, és ugyanakkor megköti a társasház is, 4 év alatt „összehozható” egy állami, helyi önkormányzati támogatással egy panel felújítási program. A hozzászólók ugyanakkor bírálták az LTP nehézkes gyakorlatát, és kérték az előadót - lehetőség szerint - az ügyek intézése ne legyen hosszadalmas és bürokratikus.

A Konferencia utolsó részében Kaplonyi György a MTOSZSZ elnökségi tagja, Koós János vidéki alelnök, és Langer Iván elnök válaszolt a felvetődő kérdésekre.

Kaplonyi György elmondta, hogy a Szövetség lapján keresztül közzé lesz téve egy olyan okmány mintatár, mely alapján némileg uniformizálható lesz a közös képviselők által használt elszámolástípusok, levelezéstípusok, meghívótípusok, stb.

Koós János vidéki alelnök tájékoztatást adott az elmúlt 3-4 év finanszírozási történéseiről, a résztvevők elképedve hallgatták az ígérvények, illetve a valóságok közötti különbséget.

Langer Iván véleménye szerint sokkal nagyobb szerepet kellene kapniuk a helyi önkormányzatoknak a társasházak életében. A hideg elutasítás helyett az együttműködés lenne a fő cél. Az MTOSZSZ Elnöke tájékoztatta a Konferencia résztvevőit, hogy szeptember hónaptól kezdeményezni fogja a Szövetség egy lakhatási kerekasztal létrehozását, melyben részt vennének a pénzügyi kormányzat, a politikai pártok, a BM, illetve a Lakáshivatal, a civil érdekvédelmi szervezetek, és a MTOSZSZ. A kerekasztal létrehozásának célja egy áttekinthetőbb lakhatási helyzetkép kialakítása.

Szerkesztőség