Még nem regisztráltam

REGISZTRÁLOK

Változás az adatvédelmi szabályokban
Január elsejével életbe lépett az új adatvédelmi törvény, amelynek a munkaviszonyra vonatozó változásaira érdemes nagyobb figyelmet fordítani.
Az adatvédelmi törvény gyakorlati alkalmazásánál a munkavállalókat és a munkáltatókat érintő rendelkezések be nem tartása bírságot von maga után. A törvény szigorúbb a korábbinál, például bővült a hatóság által alkalmazható szankciók köre, jogkörei szélesebbek, mint az adatvédelmi biztosé.
Fontos elem, hogy személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. Ez azt jelenti, hogy a pályázók által benyújtott önéletrajzokat az állásinterjú lezárultával meg kell semmisíteni, annak megőrzéséhez a pályázó kifejezett hozzájárulása szükséges. A felvételi eljárás végeztével tájékoztatni kell az érintett munkavállalót…

tóth