Még nem regisztráltam

REGISZTRÁLOK

Változás a szakképzési hozzájárulásnál
A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény módosításával változtak a szakképzési hozzájárulási kötelezettség teljesítésére vonatkozó szabályok.
Az új szabályok szerint a 2012. január 1-jét követő időszak tekintetében a szakképzési hozzájárulásra kötelezett teljes adózói kör a bevallását előlegrendszerben az adóhatósághoz kötelezett benyújtani. Az előlegbevallási kötelezettséget a 1212-es bevallás keretében – először a 2012. január hónapról – 2012. február 12-éig elektronikus úton kell teljesíteni.
A hozzájárulásra kötelezett az 1-11. hónap tekintetében előlegbevallásokat teljesít. Az előleg mértéke a tárgyhavi bruttó kötelezettség, azzal, hogy az alábbiakban ismertetett csökkentő tétel időarányosan az előleg befizetésénél figyelembe vehető és a törvényi feltételek teljesülése esetén visszaigényelhető. Az adózó a megállapított előleg összegét a tárgyhót követő...

Forrás: NAV