Még nem regisztráltam

REGISZTRÁLOK

Új Ptk., változó jogi szabályozás
Hatályba lépett március 15-én az új Ptk., amely a jogbiztonságot hivatott erősíteni.
Az új polgári törvénykönyvet hosszú vajúdás, több mint egy év után fogadták el. Számos új elemet tartalmaz, több mint egyharmada vadonatúj. A törvénykönyv a bírói gyakorlatban kialakított és bevált megoldások figyelembevételével készült, hogy életszerűbb szabályozással erősítse a jogbiztonságot. A gyakorlat dönti majd el. illetve igazolja a kódex sikerességét vagy hiányosságait.
A kft.-k minimális törzstőkéjét az eddigi 500 ezer forint helyett fel kell emelni 3 millió forintra, erre legfeljebb két évük van a társaságoknak, s ha ennek nem kívánnak eleget tenni, átalakulhatnak ...