Még nem regisztráltam

REGISZTRÁLOK

Ügyvivő a házban
Az ügyvivő szerepköréről, annak életbelépéséről általában tévesek az elképzelések.
A közgyűlés által megszavazott közös képviselő kiemelten fontos tisztséget tölt be a társasházban. Törvényben meghatározott általános és legfontosabb feladata a közösség ügyeinek intézése, az ügyvezetés, a közgyűlések összehívása. Mi történik, ha a megválasztott személy már nem közös képviselő többé, és feladatait volt közös képviselőként, vagyis ügyvivőként látja el?
A társasházi közgyűlés mint a társasház legfőbb döntéshozó szerve az alapító okirat módosításán, az őket terhelő kötelezettségeken túl szabadon határozhat a közös képviselőnek vagy az intézőbizottság elnökének és tagjainak, valamint a számvizsgáló bizottságnak a megválasztásáról, felmentéséről és díjazásáról. A közös képviselőt, az intéző-, illetőleg a számvizsgáló bizottságot bármikor felmentheti, ilyen esetekben a közgyűlés ún. jogalakító, a jogviszony megszüntetéséhez minősített többség sem szükséges. Amennyiben tehát a társasházközösség…