Még nem regisztráltam

REGISZTRÁLOK

Tűzvédelmi előírásokról másképpen
Lakóépületek közlekedőivel kapcsolatos előírások értelmezésre szorulnak.
Az országos tűzvédelmi szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM-rendelet 575.§ (4) bekezdése kimondja, hogy a menekülési útvonal leszűkítése - a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség méretéig -, továbbá ott éghető anyag tárolása, burkolat elhelyezése a tűzvédelmi hatóság engedélyével történhet.

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTéK) 97. § (1) bekezdése kimondja, hogy az építmények folyosóinak szélességét a rendeltetésüknek megfelelően kell meghatározni. A kiürítésre figyelembe vett folyosó legkisebb szabad szélességét - a vonatkozó jogszabályok előírása szerint - számítással kell meghatározni, de az nem lehet kevesebb...