Még nem regisztráltam

REGISZTRÁLOK

Tűzvédelem önvédelem III.
A különböző szakszavak közötti eligazodáshoz néha szükséges a magyarázat.

43. § (1) Tűzvédelmi bírság fizetésére a magánszemélyek, a jogi személyek, és ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei kormányrendeletben meghatározottak szerint kötelezhetők.
(2) A tűzvédelmi hatóság tűzvédelmi bírságot a jogszabályban előírt tűzvédelmi
kötelezettségek megsértése esetén szabhat ki.
46/A. § (1) Azt a természetes személyt, aki a külön jogszabályban meghatározott
feltételeknek megfelel, kérelmére a központi katasztrófavédelmi szerv veszi fel a tűzvédelmi szakértői névjegyzékbe (a továbbiakban: névjegyzék).
(2) A névjegyzék a tűzvédelmi szakértő következő adatait és a szakértő tevékenységére vonatkozó ...

Készültségben
Vége