Még nem regisztráltam

REGISZTRÁLOK

Tükör által homályosan - Arcok tegnap és ma
Sajátos látás- és egyéni művészi kifejezésmód, játék a testtel az "én"-nel.
Az Ernst Múzeum kiállítási anyagában a performansz művészeti irányzat képviselői kaptak helyet. A kiállítás művészeti programja Vudu- arcok (performansz) címmel szerepelt. Különlegessége, a láthatótól elvonatkoztatott megjelenítés sok látogatót vonzott. A performansz alkotói módszer, jelentése: előadás (műé), eljátszás (szerepé), véghezvitel, teljesítés, teljesítmény, performance test = teljesítményvizsgálat. Tágabb értelemben a tánc, a színdarab és a zene is beletartozik. A középpontban az „én” áll, a performer a saját testét és személyiségét használja fel témaként, kifejezési eszközként a műveiben.

A művészeti irányzatot képzőművészek hozták létre az 1960-as évek végén. Közvetlen előzménye a...
kim