Még nem regisztráltam

REGISZTRÁLOK

Szigorodó építési szabályozás
A településrendezési és építési követelményekről készült rendelettervezet lényegesen szigorítaná a vonatkozó szabályozást.

A települések egységes arculatának megőrzésének céljából a tervezet szerint a települések szabályozhatják az építészeti jellemzőket, korlátozhatják az épületek méreteit, magasságát. A tervezet kiterjed a részletekre, szabályozza többek között a lépcsők méreteit, a kapaszkodók elhelyezését, az akadálymentesítés követelményeit, a felvonók követelményrendszerét.

A biztonsági előírások kiemelt szerepet foglalnak el a tervezetben, melynek mozgatórugói nyilván az utóbbi évek eseményei.

A lakásokra vonatkozó előírások …

L.Zs.