Még nem regisztráltam

REGISZTRÁLOK

Szerződjünk okosan- közös képviselet megbízási szerződéssel, a kétségek ellen

A megbízási szerződésben részletezik a társasház kezelője, mint megbízott feladatait, a megbízó elvárásait, és mindkét fél kötelezettségeit.

A 2003. évi CXXXIII. társasházi törvény értelmében a kezelő tevékenységét megbízási szerződés alapján végzi, de ennek még mindig nem minden esetben tesznek eleget. A kezelőnek a társasházi törvény előírási, a társasház Alapító Okiratában, illetve Szervezeti- működési szabályzatának rendelkezései, és a megbízási szerződésben foglaltak alapján kell végeznie tevékenységét. A megbízási szerződés tartalmazza a jogokat és kötelezettségeket, és ad dokumentált felhatalmazást a …