Még nem regisztráltam

REGISZTRÁLOK

Szemelvények a Polgári törvénykönyvből XVI.
A szerződés létrejötte előtt tanácsos tájékozódni a vonatkozó jogról.

A szerződés létrejötte
211. §(1) Aki szerződés kötésére ajánlatot tesz, ajánlatához kötve marad, kivéve, ha kötöttségét az ajánlat megtételekor kizárta.
(2) Az ajánlattevő kötöttségének idejét meghatározhatja. Ennek hiányában jelenlévők között vagy telefonon tett ajánlat esetében az ajánlati kötöttség megszűnik, ha a másik az ajánlatot nyomban el nem fogadja. Távollevőnek tett ajánlat esetében az ajánlati kötöttség annak az időnek elteltével szűnik meg…