Még nem regisztráltam

REGISZTRÁLOK

Szemelvények a polgári törvénykönyvből LXII.
A felelősség különböző fajtái egy ponton azonosak,: fennáll a kártérítési kötelezettség.
LXXIII. Fejezet
Felelősség az épületkárokért
6:560. § [Az épület tulajdonosának felelőssége]
(1) Épület egyes részeinek lehullásával vagy az épület hiányosságai révén másnak okozott kárért az épület tulajdonosa felelős, kivéve, ha bizonyítja, hogy az építkezésre és karbantartásra vonatkozó szabályokat nem sértették meg, és az építkezés vagy karbantartás során a károk megelőzése érdekében nem járt el felróhatóan.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt szabályt kell alkalmazni az épületen elhelyezett tárgyak leesésével okozott kárért való felelősségre azzal az eltéréssel, hogy a károsulttal