Még nem regisztráltam

REGISZTRÁLOK

Számvizsgáló bizottság a társasházban
Különbözők a kezelői szemléletek, de ez nem befolyásolhatja a törvények és rendeletek betartását.
Ismét lezárult egy pénzügyi év, és a társasházak elkezdték beszámoló közgyűléseiket. Ezek előkészítése során sok számvizsgáló bizottsági tag érdeklődik arról, mihez van joguk, és mihez nincs.
Első lépésben idéznénk a társasházi törvény idevonatkozó passzusát, majd rátérünk a gyakorlatra.

A 2003. évi CXXXIII. társasházi törvény így fogalmaz:

51. § (1) A számvizsgáló bizottság (szvb) jogkörében eljárva:
a) bármikor ellenőrizheti a közös képviselő, illetőleg az intézőbizottság ügyintézését, havonként ellenőrzi a közösség pénzforgalmát,
b) véleményezi a közgyűlés elé terjesztett …