Még nem regisztráltam

REGISZTRÁLOK

Szabályzat vagy nem szabályozott
A társasházi törvény és az szmsz kapcsolatáról sokszor tesznek fel kérdéseket a társasházak közgyűlésein.
Gőzerővel beindult a közgyűléses időszak, így sok jogkérdés merül fel a társasházak egyik alapokmányával, a szervezeti-működési szabályzatával (továbbiakban szmsz) kapcsolatban. A közösség szerveit, azok hatáskörét, jogait és kötelezettségeit, a közös költség viselésének szabályait a közösség szervezeti-működési szabályzatában kell megállapítani. Hat lakásnál kisebb társasházakat kivéve kötelező az szmsz megalkotása és elfogadása. A szervezeti-működési szabályzatot a közösség az alakuló – de legkésőbb az azt követő hatvan napon belül megtartott – közgyűlésen az összes tulajdoni hányad szerinti legalább egyszerű szavazattöbbségű határozatával állapítja meg. Már megalakult társasházak esetén ez a határidő …