Még nem regisztráltam

REGISZTRÁLOK

Szabálysértés és következményei
A szabálysértési törvény rögzíti a mindennapi viselkedési normák nem megengedett formáit és a kihágásért adható büntetést.
A 2012. évi II. törvény szól a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről. A törvény első része tartalmazza az általános szabályokat, fogalmakat, elévülést, büntetéseket, elzárást, bírságot és társait. Hibázni igen könnyen lehet, akaratlanul is, ezért érdemes megismerkedni a törvény egyes elemeivel.

A szabálysértésért való felelősség
2. § (1) Szabálysértés miatt az vonható felelősségre, akinek a cselekménye szándékos vagy gondatlan, kivéve, ha a szabálysértést meghatározó jogszabály csak a szándékos elkövetést bünteti.
(2) A szabálysértést elköveti a felbujtó és a bűnsegéd is.
(7) Szabálysértés miatt nem vonható felelősségre, akivel szemben büntethetőséget kizáró ok áll fenn.
(8) A Rendőrségről szóló törvényben felsorolt…

Folytatjuk