Még nem regisztráltam

REGISZTRÁLOK

Regisztrálás, vagy bejelentési kötelezettség?

Az üzletszerűen végzett társasház-kezelői, és ingatlankezelői tevékenység folytatásához teljesíteni kell feltételeket, és eleget kell tenni az eljárási rend részletes szabályainak.

A belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 6-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: Irányelv) alapján a tagállamoknak, így hazánknak is a hatályos engedélyezési rendszereket felül kellett vizsgálni, és a szükséges jogszabály-módosításokat 2009. december 28-áig kellett elvégezni. Az EK irányelv alapján a szolgáltatásnyújtás szabadsága korlátozható, a letelepedés keretében nyújtott szolgáltatások esetén, közérdeken alapuló kényszerítő indok fennállásakor.
Az Európai Közösségek létrehozásáról szóló szerződés 46. cikkében meghatározott célok, valamint az Európai Közösségének Bíróságának ítélkezési gyakorlatában az EK- szerződés 43., illetve 49. cikkének alkalmazásában, ilyen közérdek pl.:
- a csalások megakadályozása
- hitelezők védelme
- az igazságszolgáltatási rendszer működése.

Társasházkezelés, ingatlankezelésre vonatkozó irányadó ágazati jogszabályok:
• A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi …

Dr. Farkas Judit
Önkormányzati Minisztérium
vezető tanácsos