Még nem regisztráltam

REGISZTRÁLOK

Pályázati körkép
Fontos az építészeti értékek, a műemlékek megőrzése, fenntartása
Budapest Főváros Közgyűlése a főváros városképét meghatározó építészeti értékek rekonstrukcióját, felújítását támogatni kívánja, ennek érdekében létrehozza az „Építészeti Örökségvédelmi Támogatás”-t. Budapest Főváros Önkormányzata 2017-ben 500 millió Ft-os keretösszegben biztosít vissza nem térítendő támogatást, amely utófinanszírozással használható fel.
A Fővárosi Közgyűlés jelen támogatás meghirdetésével egyablakos pályázati eljárást kíván lefolytatni a korábban három külön pályázat kiírása helyett („Építészeti Értékvédelmi Támogatás”, „Műemléki Keret” és „Építészeti örökségvédelem alatt álló társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek állagmegóvási munkáinak támogatása”).
Pályázók a támogatás hatálya alá eső épületekkel a kiírásban megjelölt munkákra a kiírásban megjelölt mértékig pályázhatnak. Támogató a beérkezett pályázatokat a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek való megfelelés alapján bírálja el. Az egyes pályázatokra adható támogatás mértéke függ a beérkezett pályázatok számától és azok minőségétől.
A támogató olyan munkák megvalósulását kívánja elősegíteni, amelyek az építészeti értékek megőrzésére irányulnak, és azokat az értékmegőrzéshez szorosan kapcsolódó felújításokat és állagmegóvási munkákat, amelyek az épületek rendeltetésszerű használatához szükségesek. A támogató ezzel a pályázatával különösen támogatni kívánja a …