Még nem regisztráltam

REGISZTRÁLOK

Működésben még a Gutenberg galaxis

Javul a magyar diákok szövegértése, amely a különböző olvasásfejlesztő kezdeményezéseknek köszönhető.

A PISA program egyfajta mérés a tanulók szövegértési képességéről, amelyet a kilencvenes évek végén hívott életre a legfejlettebb államokat tömörítő Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD). A PISA monitorozó jellegű háromévenkénti felméréssorozat három területen vizsgálja a tizenöt éves tanulók képességét, az alkalmazott matematikai műveltség, az alkalmazott természettudományi műveltség és szövegértés terén. Az iskolai tanulás során elsajátított ismeretekből és készségekből felépülő, az adott tudományterületen érvényes tudásra összpontosítást, a mindennapi életben használható tudást vizsgálják. Azt mérik, hogy a tanulók milyen mértékben alkalmazzák szövegértési képességüket a hétköznapi helyzetekben megjelenő szövegek megértésekor és értelmezésekor, ...

A papír alapú olvasmány még pótolhatatlan

szeszi