Még nem regisztráltam

REGISZTRÁLOK

Módosult a társasházi törvény
Némileg módosult a kezelői tevékenység végzéséhez kötött képzési és nyilvántartási kötelezettség.
Július 1-jével módosult a Tt. 54.§ (3, 3a) bekezdése.

A szakképesítés megszerzése

54. § (1) Üzletszerűen végzett társasház-kezelői, illetőleg üzletszerűen végzett ingatlankezelői tevékenységet az folytathat, aki rendelkezik az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott szakmai képesítéssel, és megfelel az ott meghatározott egyéb feltételeknek.

(2) Üzletszerűen végzett társasház-kezelői, illetőleg üzletszerűen végzett ingatlankezelői tevékenységet olyan gazdálkodó szervezet folytathat, amelynek legalább egy személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja – egyéni vállalkozó esetén, ha a tevékenységet nem maga látja el, legalább egy foglalkoztatottja - rendelkezik