Még nem regisztráltam

REGISZTRÁLOK

Módosított társasházi KRESZ- hogyan élünk közösségben?
A lakóközösségek együttélési szabályainak írásban történő rögzítése a nyugodt egymás mellett éléshez még nem elég, kell az elfogadása és betartása is.
A társasházi és lakásszövetkezeti lakásokban élők, nem maguk válogatják meg, ki lakjon a mellettük lévő lakásokban, ebből következően nem mindig a legtökéletesebb számukra a szomszédjuk. Bár nyugaton néhol már működik, hogy a ház alapszabálya értelmében tulajdonosváltás esetén a szó szoros értelmében eldönthetik, hogy a vevőjelölt alkalmas-e a velük való együttélésre. Adott esetben, ha a vele való találkozás alkalmával a tulajdonosok úgy ítélik meg, hogy nem megfelelő a közösség számára, akkor új vevő után kell nézni. Persze ennek is megvan a kultúrája, hiszen...
kim