Még nem regisztráltam

REGISZTRÁLOK

Megismételt közgyűlés, de mikor?

A megismételt közgyűlés időpontjának kijelölése folyamatos vita tárgyát képezi, bizonytalanság és eltérő értelmezések kísérik.

A Magyar Társasházkezelők Országos Szakmai Szövetsége (MTOSZSZ) a megismételt közgyűlés szabályos megtartására vonatkozóan az eltérő bírói ítéletek és nyilatkozatok tisztázása érdekében kért állásfoglalást a Legfelsőbb Bíróságtól, majd az Önkormányzati Minisztertől.

A beszámoló közgyűlések tömegesen megkezdődtek 2009 januárjától, ezért a szövetség vezetősége úgy ítélte meg, hogy különösen fontos lenne egy egységes állásfoglalás a megismételt közgyűlés összehívásának feltételére vonatkozóan. A megismételt közgyűlés időpontja körül kialakult eltérő bírói ítéletek miatt jelentős bizonytalanság alakult ki úgy a lakosság, mint a közös képviselők körében.

Az MTOSZSZ a 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról 37. § 2. bekezdésének helyes értelmezésére vonatkozóan kért állásfoglalást.

A törvény értelmében: „A megismételt közgyűlést a határozatképtelen közgyűlést követő 15 napon belüli időpontban az eredetivel azonos - a határozatképtelenné vált közgyűlés esetén a közgyűlés berekesztését követően fennmaradó - napirenddel kell összehívni. A megismételt közgyűlés az eredeti közgyűlés meghívójában az eredeti közgyűlés határozatképességétől függő feltétellel is kitűzhető.”
A szövetség álláspontja szerint a fenti jogszabályhelyből és a vélelmezhető jogalkotói szándékból sem lehet egyértelműen megállapítani, hogy az eredeti időpont és a megismételt közgyűlés között minimum mennyi időnek kell eltelnie. A legkézenfekvőbb szószerinti értelmezés alapján, …


A Legfelsőbb Bíróság Polgári Kollégiumának Kollégiumvezetőjének Dr. Wellmann Györgynek az alábbiakban közölt válasza rövid és tömör volt, de a feltett kérdésre nem érkezett konkrét válasz.

Az Önkormányzati Minisztérium Lakásügyi Főosztály részéről érkezett szakmai vélemény ad iránymutatást a megismételt közgyűlések megtartásának időpontjára vonatkozóan.