Még nem regisztráltam

REGISZTRÁLOK

Meghívás a közgyűlésre – amit tudni kell
A társasházi meghívónak is meg kell felelnie a tartalmi és formai elvárásoknak ahhoz, hogy szabályos legyen a közgyűlés.
A közgyűlésen – amely társasház legfőbb döntéshozó szerve, s amelynek az összehívására megvannak a törvényi előírások – hozzák meg azokat a határozatokat, amelyek befolyásolják a társasház jövőjét. A meghívó tartalmazza a társasház címét, megnevezését, a közgyűlés időpontját és helyét, a napirendi pontokat. Az első napirend pont mindig a közgyűlés tisztségviselőinek – levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és két fő jegyzőkönyv-hitelesítő – a megválasztása.
A tulajdonosok általában passzívak, nem mennek el a közgyűlésére, de még csak meghatalmazást sem adnak senkinek. A meghívó lehet az a mozgósító erő, amely arra készteti őket, hogy mégis megjelenjenek, és szavazatukkal részt vegyenek a döntés meghozatalában. Nem valószínű azonban, hogy önmagában pár napirendi pont – még ha azt izgalmasan is fogalmazták meg – nagy vonzerőt jelentene, ezért az elszámoláson és a költségvetési terven túl javasolt …