Még nem regisztráltam

REGISZTRÁLOK

Meghatalmazások kezelése a közgyűléseken
A közös képviselőt az élet és a szabályok változása a folyamatos megújulásra, tanulásra kényszeríti.
A mondást azt tartja, az okos ember a más kárán, a buta a sajátján tanul. Azért, hogy önök az okos ember szerepét kapják az élettől, néhány sajátkáros tapasztalatot szeretnék ismertetni önökkel.

A közgyűlési határozatot egy tulajdonostárs megtámadta, és a bírósági ítélet néhány igen fontos észrevételt tartalmaz, ezek az alábbiak:

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a következő szöveget: a megjelent tulajdonostársak nevét, tulajdoni hányadát, továbbá a távollévő tulajdonostárs által meghatalmazott személy nevét, a jegyzőkönyvhöz mellékelt jelenléti ív tartalmazza.
(Gyakorlatilag mindenki egyértelműnek vette, hogy a jelenléti ív a jegyzőkönyv része, csak szövegszerűen sokszor kimaradt a jegyzőkönyvből.)

A Pp. 196. §(1) bekezdése szerint, a magánokirat az ellenkező bizonyításig teljes bizonyítékául szolgál arra, hogy kiállítója...

Kaplonyi György
társasházi közös képviselő
…….

Ügyvédi kiegészítés:
Az eredeti meghatalmazás megőrzését javaslom a közös képviselőnek, mert jogvita esetén neki kell...