Még nem regisztráltam

REGISZTRÁLOK

Magyarország régiói
A régiós felosztás több szempontból is lényeges, de ezek közül is a legfontosabb a pályázati, illetve támogatási lehetőségek miatti.
A régiós felosztásnak az uniós csatlakozás idején különösen nagy jelentősége volt, hiszen a felzárkózáshoz támogatással járult hozzá az EU, ezt pedig régiós szinten kapta az ország. Elsősorban a leszakadó régiók számíthattak uniós segítségre, hogy behozzák a lemaradásukat.
Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozásának előkészítése során létre kellett hozni egy olyan területbeosztási rendszert, amely felépítésében megfelel az unió rendszerének, vagyis az Európai Unió statisztikai alapon nyugvó támogatási rendszere (Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques – NUTS) követelményeinek. A hét tervezési-statisztikai régióra osztást 1999-ben…