Még nem regisztráltam

REGISZTRÁLOK

Magyarország az EU soros elnöke

A EU tagállamai félévente látják el a soros elnöki tisztséget, amely feladat 2011 első félévében Magyarországra hárul.

Az elnökség szempontjából meghatározó a megelőző és a következő soros elnök szerepe, hiszen a múlt, a jelen és a jövő egymásra épül. A holland elnökség idején, 2004 végén született döntés az elnöki periódusok 2020 júliusáig történő felosztásáról. A hat hónapos elnökségi periódusokat az európai Tanács rendes júniusi és decemberi ülése zárja le.
Az Európai Unió soros elnökségét, az EK szerződés 203. cikkének megfelelően tölti be az adott tagállam, de az elnökség feladatait csak részben szabályozzák uniós jogszabályok. Részletes szabályozást a Lisszaboni Szerződésben fektetett le a Közösség. Eddig az időpontig zömében szokásjogi normák érvényesültek ezen a területen, mint például az, hogy az államfők közti informális találkozókat mindig a soros elnökséget betöltő országban tartják.
Az elnökség teendői között sok a reprezentációs és ügyvezetői feladat, de az elnökség hívja össze az Európai Unió Tanácsa és az Európai Tanács, illetve ezek …