Még nem regisztráltam

REGISZTRÁLOK

Lakóépület-építés egyszerű bejelentése
Az mindig öröm, ha a rendeletek változása egyszerűsíti a munkát vagy csökkenti az adminisztrációt.
A Kormány 456/2015. (XII. 29.) Korm.-rendelete a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről és egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szól.

1. Az egyszerű bejelentés benyújtása

1. § (1) A legfeljebb 300 m2 összes hasznos alapterületű új lakóépület építésére vonatkozó egyszerű bejelentést (a továbbiakban: bejelentés) az építtető azon - az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló kormányrendeletben első fokú építésügyi hatósági feladatokat ellátó általános építésügyi hatóságként kijelölt - jegyzőhöz, főjegyzőhöz (a továbbiakban együtt: jegyző) nyújtja be, amelynek...