Még nem regisztráltam

REGISZTRÁLOK

Közlemény!

A Magyar Társasházkezelők Országos Szakmai Szövetsége (MTOSZSZ) vezetősége ezúton hívja fel a figyelmet a módosított társasházi törvény pontatlanságaira.

A társasházi törvény módosítása új kihívások elé állítja a társasházkezelőket, de különösen kétségessé válik akkor a helyes értelmezés, ha nem egyértelmű a törvényi megfogalmazás.
Az 51/A. paragrafus váltotta ki a legtöbb vitát, mert félreérthető.
A társasházakról szóló 2009. évi LXXXIX törvénnyel módosított 2003. évi CXXXIII törvény 51/A. § 1 bekezdésében, az éves elszámolás és a költségvetési javaslat előzetes véleményezésére könyvvizsgálati kötelezettséget ír elő, ha a közösség éves pénzügyi forgalma eléri vagy meghaladja a tízmillió Ft-ot, vagy az alapító okirat szerint külön tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma eléri vagy meghaladja az ötvenet.
A törvény azonban nem rögzíti az …