Még nem regisztráltam

REGISZTRÁLOK

Közgyűlési jegyzőkönyv
Minta
Cég, vagy vállalkozó által használt fejléc az elérhetőségekkel

Iktatószám: …….../2019
KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV
Ha megismételt azt be kell írni. A jegyzőkönyvet praktikusan a helyszínen kell megírni, hogy ne húzódjon el a hitelesítés, vagy esetleg ne maradjon el,

Felvéve: 2019. ……………….., 17…... órakor a …….. Budapest, …………………….Társasház közgyűlésén.

Jelen vannak a közgyűlés kezdetekor: A jelenléti ívet aláíró tulajdonostársak ……./10000 tulajdoni hányad arányában. A megjelent tulajdonostársak nevét, tulajdoni hányadát, továbbá a távol lévő tulajdonostárs által meghatalmazott személy nevét a jegyzőkönyvhöz mellékelt jelenléti ív tartalmazza. A közgyűlés határozatképes/határozatképtelen volt.

Közgyűlési határozatok:
1./ A közgyűlés a levezető elnöki teendőkkel …