Még nem regisztráltam

REGISZTRÁLOK

Környezetvédelmi politika az EU-ban
A környezet védelme valóban közös ügyünk.

A XXI. század fontos megoldandó feladata a természeti erőforrásokkal való kíméletes gazdálkodás, a természet védelme, a megújuló energiaforrások alkalmazása az energiaellátás területén, a fenntartható fejlődés biztosítása. A jelenlegi fejlett országok gyakorlatában egyre fontosabb tényező az életminőség, azaz az egészség szempontjából nélkülözhetetlen elemek kifogástalan minőségének megtartása, illetve feljavítása, a környezeti terhelés csökkentése. Főleg a nagyvárosokban a motorizáltság következménye a szennyezett levegő, a nagyfokú por, zaj, vidéken a vízminőség hiányosságai, a csatornahálózat kiépítetlensége, a hulladék-lerakóhelyek megoldatlansága, az ipari üzemek környezetbarátnak nem mindig nevezhető feldolgozási technológiái, és még hosszan lehetne sorolni a természetet és az élhető környezet romlását előidéző okokat.

  Az EU a megoldáshoz biztosítja a pénzügyi hátteret is, mivel jelentős összegeket különít el a környezetvédelmi célok megvalósítására. A regionális támogatásokhoz – a környezet állapotának javítására irányuló projektek régión belüli megvalósításához a Strukturális Alapok szolgálnak segítségül, míg a Kohéziós Alap teljes költségvetésének felét alkotja a környezetvédelmi beruházásokra fordítható összeg.
A csatlakozó országok a környezetvédelemre vonatkozó közösségi követelmények teljesítésénél átmeneti mentességet kaptak, de csak a meglévő létesítmények esetében, illetve költséges környezetvédelmi infrastrukturális (pl. települési szennyvízelvezetés és -tisztítás) beruházásoknál.

  Az Európai Unió politikájában a környezet védelmében rendeletek, irányelvek, ajánlások és akcióprogramok fogalmazzák meg a kötelező és ajánlott elvárásokat. Az Európai Unió tagállamai az 1972-es párizsi csúcson emelték közösségi szintre a környezetvédelmi politikát, mivel az intenzív gazdasági és ipari fejlődés, a növekvő energiafelhasználás egyre nagyobb mértékű környezeti szennyezést okozott egész Európában. A környezetvédelem érdekében kidolgozott akcióprogramok közül az 1983-ban megfogalmazott program volt az első, mely a problémák kezelése helyett már a megelőzésre helyezte a hangsúlyt.