Még nem regisztráltam

REGISZTRÁLOK

Kit hatalmazzunk meg a társasházi közgyűlésen való képviseletre?

A meghatalmazást begyűjtők célja mindig a döntések befolyásolása, de mindig a közösség érdekeinek a figyelembe vételével.

Az utóbbi időszakban a tulajdonosok egyre aktívabbak a társasházi közgyűléseken, szaporodnak a felújítási munkák, pályázatok és az ezekkel kapcsolatos döntések.
Nagyon sokszor felmerül a kérdés, hogy kit, és hogyan hatalmazzon meg a tulajdonos a közgyűlésen való képviseletre, ha ő személyesen nem tud megjelenni.
Régen az 1997/11 tvr. kimondta, hogy a közgyűlésen a tulajdonos személyesen vesz részt, ezáltal képviseltetni nem tudta magát. Ez sem volt jó megoldás, mivel nagyon sok esetben előfordult, hogy a tulajdonos érintett volt a napirendben nem tudott a közgyűlésen ott lenni (betegség, tartós távollét, stb.) és érdekeit senki nem képviselte.
Az új társasház törvény lehetővé tette a képviseletet, az általános szabályok szerint. Sajnos ezzel viszont sok esetben nemcsak élnek a tulajdonosok és meghatalmazottak, hanem …

Kaplonyi György


A meghatalmazás

A meghatalmazás törvényi megfogalmazása

222.§ Képviseleti jogot- a törvényen a hatósági rendelkezésen és az alapszabályon alapuló képviseleten felül- a képviselőhöz, a másik félhez vagy az érdekelt hatósághoz intézett nyilatkozattal (meghatalmazás) lehet …