Még nem regisztráltam

REGISZTRÁLOK

Józsefváros az együttélés szabályairól – a követendő példa
A VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat képviselő-testülete rendeletben rögzítette a közösségi együttélés alapvető szabályait és azok elmulasztásának jogkövetkezményeit.
Példaértékű és követésre ajánlott a józsefvárosi önkormányzat rendelete, amellyel biztosítható az ott élők nyugalma, a többieket zaklatók megfékezése. A rendelet segítség a lakosságnak és a közös képviselőknek is.
A rendelet minden 14. életévét betöltött természetes személyre, jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre érvényes, aki (amely) cselekményével, mulasztásával, egyéb magatartásával megsérti a közösségi együttélés rendeletben meghatározott alapvető szabályait.
Az eljárást gyorsítja és egyszerűsíti, hogy a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt indult közigazgatási hatósági eljárás lefolytatására átruházott hatáskörben a jegyző …