Még nem regisztráltam

REGISZTRÁLOK

Fizetés vagy árverés?
A lakóközösségek küzdenek a nem fizetőkkel, kérdés, milyen eredménnyel.
A fizetési meghagyás felgyorsulásával a tulajdonosközösségek fizető tagjai abban reménykedtek, hogy ezután a tartozások kiegyenlítését is hamar kikényszeríthetik az adósoktól. Arra számítottak, hogyha másképp nem megy, árverezéssel hozzájutnak a kinnlevőségekhez. Ők tévedtek. A behajtás nem lett dinamikusabb, csak az elvárások mindkét oldalról. Az egyik pénzt akart, a másik pedig elodázni az adóssága kiegyenlítését.
A lakásárverezés a legvégső esetben teljesül, vagy még akkor sem. A végrehajtás összetett és hosszú folyamat. Több szakasza van, és minden egyes lépésnél lehetőség...