Még nem regisztráltam

REGISZTRÁLOK

Felügyeleti hatóság

A tulajdonosok gyakran tanácstalanok, hogy hova fordulhatnak, ha problémájuk van a közös képviselőjükkel. A 217/2009. (X. 2.) Korm. rendelet rendelkezik az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok kijelöléséről

A Kormány, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § a) pontjában, a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Tt.) 59. és 65. §-ában, illetve a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 87/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § A Kormány az üzletszerű társasházkezelői és ingatlankezelői tevékenység tekintetében ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságként…

Forrás: MK