Még nem regisztráltam

REGISZTRÁLOK

Fáy András- a takarékosság úttörője
A Pesti Első Takarékpénztár megalapítójának színes egyéniségét eredményes életút tette teljessé.
Fáy András a Zemplén megyei Kohányon született 1786. május 30-án, jómódú nemesi földbirtokos családba. Szülei 1791-ben költöztek a Pest vármegyében lévő Gombára, az apai nagyapa birtokára. Fáy a gyermekéveit az anyai nagyszülei birtokán, Gálszécsen töltötte. Iskoláit 1793 és 1799 között a sárospataki kollégiumban végezte, majd négy éven át Pozsonyban folytatta tanulmányait, elsősorban a német nyelv elsajátítása végett. 1803 őszén tért vissza Sárospatakra, ahol...