Még nem regisztráltam

REGISZTRÁLOK

Egészségünk védelme a munkáltatónak is kötelező!
A munkavállaló egészségügyi alkalmassági vizsgálata foglalkoztatótól függetlenül – legyen az cég vagy társasház – kötelező.
Dr. Fodor Mariann üzemorvost kérdeztük meg az idevonatkozó foglalkoztatás-egészségügyi előírásokról.

Az egy személyt foglalkoztató vállalkozásnak is kell üzemorvossal szerződni, a munkavédelmet az 1993. évi XCIII. törvény átfogóan szabályozza: rendelkezik az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeiről. A rendelkezés szerint munkába állás előtt minden…

Tz-balázs