Még nem regisztráltam

REGISZTRÁLOK

Egészségügyi ellátás az unióban
Az unió tagállamaiban élő állampolgárok részére egyformán jár az egészségügyi jogosultság, a helyi sajátosságoknak megfelelően.

Az európai egység eleme az uniós polgárok által a másik tagállamban igénybe vehető egészségügyi ellátás. A biztosított orvosi ellátásra való jogosultságának igazolására jelenleg a magyar állampolgárok részére 2004. július 1-jétől az E 111-es nyomtatvány szolgál, de legkésőbb 2005. december 31-től már európai egészségbiztosítási kártya lesz az egységes okmány.

  Az EU a tagállamok állampolgárai és családtagjaik részére biztosítja a sürgősségi, illetőleg az orvosilag szükséges ellátások igénybevételére való jogosultságot akkor, ha másik tagállam területén tartózkodnak. A nyomtatvány birtokában a turista ugyanolyan ellátásban részesül, mint az adott tagállam biztosítottjai. Azokért az ellátásokért, amelyekért az adott tagállam állampolgárai is fizetnek (önrész), a magyar állampolgároknak is fizetni kell. Az egészségügyi szolgáltatásra illetékes személynek a hazai egészségbiztosítása alapján az Országos Egészségbiztosítási Pénztár mindazokat az ellátásokat ki kell fizesse, amelyeket az adott tagállam állampolgárainak is fizet a biztosítójuk, ezek tehát külföldön térítésmentesek.

  Az ellátás igénylésére az E 111 számú formanyomtatvány szolgál, amelyet a TAJ-kártya, a személyi igazolvány és a biztosítási jogviszony jogcímét igazoló dokumentum bemutatása ellenében azonnal, térítésmentesen állít ki a lakóhelyhez legközelebb eső Megyei Egészségbiztosítási Pénztár ügyfélszolgálata. A biztosítási jogviszony jogcímét igazolja kereső tevékenységet végzők esetében a munkáltatói igazolás, tagsági jogviszonyt igazoló cégigazolás stb. Nyugdíjasoknál a nyugdíjas-igazolvány szolgál erre a célra, vagy nyugdíjmegállapító határozat, illetőleg egyéb dokumentum, amelyből kétséget kizáróan megállapítható, hogy az illető nyugdíjban részesül. Tanulóknál az iskola által kiadott hallgatói jogviszony-igazolás, iskolalátogatási igazolás. Kiskorú magyar állampolgároknál a személyes adatokat és a magyarországi lakóhelyet igazoló dokumentum, az eltartott közeli hozzátartozóknál pedig az eltartói nyilatkozat.

  A nyomtatvány érvényességének kezdete az ügyfél által megjelölt kezdőnap, ennek hiányában a nyomtatvány kiállításának napja. Az érvényesség ideje az ügyfél által megjelölt időtartam, de legfeljebb a kezdőnaptól számított 90 nap. A nyomtatvány további 2 alkalommal, egyenként 90 napos időtartammal hosszabbítható. Az adott tagállamban tanuló diákok, nyugdíjasok, kiküldött dolgozók stb. esetében hosszabb is lehet az érvényességi idő, de nem haladhatja meg az egy évet. Az E 111-es nyomtatványt minden tagállamban közvetlenül és azonnal annak az orvosnak, egészségügyi szolgáltatónak kell átadni, akitől az ellátást kérik, mert akinél nincs nyomtatvány, az az egészségügyi szolgáltató által megállapított díjat köteles megfizetni.