Még nem regisztráltam

REGISZTRÁLOK

Bővülőben az unió
Bulgária és Románia januári csatlakozásával az unió népessége eléri a 492,8 milliós számot.

A csatlakozás eléréséhez a társuló tagállamoknak teljesítenie kell azokat a feltételeket, melyek biztosítják az unió által elért eredmények megőrzését és biztosítják a további fejlődést. Az uniónak nem érdeke olyan tagállam felvétele, amelynek a fejlettségi szintje lényeges lemaradást mutat az EU átlagától, mert veszélyeztetheti az egységes belső piac egészséges működését, valamint fékezően hatna az integráció fejlődésére.
A felvételi eljárás megkezdésétől a szerződés aláírásáig hosszú út vezet, mert csak az az ország léphet a tagok sorába, amely eleget tesz a lefektetett követelményeknek, a politikai, gazdasági, jogi és intézményi kritériumoknak. Eleget tud tenni a tagságból származó kötelezettségeknek, úgy jogharmonizációs, mint gazdasági, illetve monetáris szempontból. Bulgária 1995. decemberében nyújtotta be csatlakozási kérelmét, Románia pedig 1995. júniusában, és 2007. januárjában válnak teljes jogú taggá.
Új tagállam felvételénél mindig felmerül a kérdés, hogy sor kerüljön-e a bővítésre. A tagállamok lakosságának kételyei vannak saját országuk tagságával kapcsolatban is. Az uniós felmérések szerint általános a bizalmatlanság Bulgária és Románia csatlakozásával kapcsolatban. A 25 tagállamban csupán 46 százalék nyilatkozott úgy, hogy egyetért a bővítéssel. A tagállamok közül a britek, az osztrákok és a magyarok körében a legnépszerűtlenebb az uniós tagság, az ott élő lakosság érzi úgy, hogy ……

Kim