Még nem regisztráltam

REGISZTRÁLOK

Betekintés a T. 3005. számú törvényjavaslatba

A törvényjavaslat a lakásszövetkezetekről, valamint a társasházakról szóló törvény módosításának tervezete.

A lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény is már megérett arra, hogy korszerűbb legyen, a XXI. század igényeihez igazodó. Lényegében a társasházi törvényben már korábban módosításra került elemek kerültek bele a lakásszövetkezeti törvénybe is. Új elemként jelentkezik mindkét lakhatási törvényben a kamerarendszer kiépítésének és működtetésének szabályozása. Lapzártánk idején a tervezet még nem került elfogadásra.
Az alapszabályban kell meghatározni az alapadatokon túl, a tisztségviselőknek a feladatuk ellátásához szükséges szakmai követelményeket, a megbízatásuk időtartamát, ideértve az időközi megválasztásra vonatkozó eljárási szabályokat és a megbízatás időtartamát is.
A tervezetben szerepel a fenntartási költségek viselésének és felosztásának módja, a költséghátralék megfizetése …