Még nem regisztráltam

REGISZTRÁLOK

Beszámoló módosítással
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezik a beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségről.
A jogszabály vonatkozik a társasházakra és a lakásszövetkezetekre is, melyről a 479/2016. (XII. 28.) Korm.-rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámol készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól rendelkezik, ezt a 309/2018.(XII. 27.) sz. kormányrendelet (16. §.(b), ill. a 14.§ módosítja.
A számviteli törvény V. fejezete részletezi a fenti lakóépületekre irányadó …