Még nem regisztráltam

REGISZTRÁLOK

Az Önkormányzati Minisztériumtól kérdezték IV.
Az Önkormányzati Minisztérium Lakásügyi Főosztályára beérkezett és megválaszolt kérdések segítik a szakma gyakorlati munkáját.

A módosított társasházi törvény körül felmerülő értelmezési problémák megértéséhez kíván hozzájárulni az Önkormányzati Minisztérium Lakásügyi Főosztálya azzal, hogy a hozzájuk beérkező kérdéseket, és a kérdésekre Dr. Polgár Éva Ildikó szakmai tanácsadó válaszait közreadja.

Milyen megoldást hoz a törvénymódosítás a minősített többséggel eldöntött közös épületrész eladásának esetére? A gyakorlatban érvényesíthető lesz-e az új szabályozás?
A törvény már a társasházról szóló első alcíméhez illeszkedően, a jogviták esetére is egyértelműen, és jogszabály-számozás megjelölés nélkül utal a Ptk. alkalmazása kötelezettségének kérdéskörére [4/A. §].
A törvény – a korábbi szétszórt, nehezen követhető szabályozás helyett – önálló cím alatt új rendelkezéseket tartalmaz az alapító okirat módosításának szabályairól.[10. §]
Továbbra is főszabály az egybehangzó…

Folytatjuk