Még nem regisztráltam

REGISZTRÁLOK

Az Európai Unió és intézményei
Az Európai Unió számos szektort felölelő integrációs képződmény, az európai kontinens 28 országának a társulása.
Az unió alkotmányos alapját, az Európai Szén- és Acélközösséget (ESZAK, angolul European Coal and Steel Community, ECSC) létrehozó párizsi szerződés hívta életre 1951-ben. A közösség tevékenysége kezdetben a hat alapító tag, Belgium, Franciaország, (akkor még) Nyugat-Németország, Olaszország, Luxemburg és Hollandia közös szén- és acélpiacának megteremtésére korlátozódott.
1957-ben a Hatok – együttműködésük kereteit továbbfejlesztve – a római szerződés keretében létrehozták az Európai Gazdasági Közösséget (EGK), melynek központi célja a munkavállalók, az áruk és a szolgáltatások szabad mozgásának biztosítása volt.
1972-ben felvételt nyert …

kim