Még nem regisztráltam

REGISZTRÁLOK

Az energiatanúsítványról

A 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet rendelkezik az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról.

Az energiatanúsítvány elkészíttetésére való felkészülés érdekében szükséges a rendelkezés ismerete. A vonatkozó kormányrendeletet változatlan formájában közöljük.

A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. §-a (1) bekezdésének k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet alkalmazási köre

1. § (1) E rendeletet a (3) bekezdésben meghatározott esetekben és a (2) bekezdés szerinti kivételekkel a jogszabályban vagy a technológiai utasításban előírt légállapot, illetve komfortállapot biztosítására energiát használó épület energetikai jellemzőinek tanúsítási eljárására kell alkalmazni.

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya:
a) az 50 m2-nél …

Folytatjuk