Még nem regisztráltam

REGISZTRÁLOK

Átalánydíj helyett mért fogyasztás
A panelépületekben jellemzően gázátalányt fizetnek a lakók, bár sok lakásban alig vagy egyáltalán nem veszik igénybe a szolgáltatást. Nem kétséges, ezáltal jelentős bevételre tesz szert a szolgáltató, anélkül, hogy bármit is nyújtana cserébe.
A gázszolgáltatásért átalánydíjat fizető lakásszövetkezetek és társasházak döntésétől függ, hogy a valós fogyasztásuk után akarják-e a díja fizetni, vagy nem. A fogyasztókhoz eljutó gázmennyiségnek kb. kétharmad részét mérőórákon keresztül, azaz mért mennyiségként, míg a fennmaradó egyharmadot átalánydíjként, azaz méretlenül számlázza ki a szolgáltató a felhasználóknak. Az átalánydíj azonban a ténylegesen fogyasztott mennyiségen túl tartalmazza …

Gugyella János és Sólyom Péter Gábor