Még nem regisztráltam

REGISZTRÁLOK

Alkotmánybírósági beadvány
A privatizált társasházak előnyt élveznek a pályázati kiírásoknál, ezt kifogásolják azok a tár-sasházak, melyek szerint az adófizetőknek egyenlő elbírálás járna.

- A Fővárosi Közgyűlés Egészségügyi és Szociálpolitikai, valamint a Városfejlesztési és Vá-rosképvédelmi Bizottsága a Fővárosi Városrehabilitációs Keretből juttatható támogatás feltét-eleiről és pályázati eljárás rendjéről szóló módosított 2/2005. (II.10.) Főv.Kgy. rendeletben biztosított jogkörében eljárva pályázatot ír ki a *volt állami tulajdonú lakások privatizáció-ja során alakult társasházas, valamint az un. tanácsi célcsoportos formában megvalósult lakásszövetkezeti lakóépületek felújítási költségeinek támogatására.”
Véleményünk szerint a Fővárosi Önkormányzat rendelete Alkotmányellenes.
Kérjük az Alkotmánybíróságot, hogy mondja ki -

Garamvölgyi András
IB elnök