Még nem regisztráltam

REGISZTRÁLOK

Alapító okirat a múltból III.
"Az egyes lakások lakói alkalmazkodni tartoznak"
O./ A tulajdonostársak a közösségből folyó ügyek intézésére közös képviselőül maguk közül, vagy ha erre egyik tulajdonostárs sem vállalkoznék, idegen személyek köréből közgyűlésükön szavazattöbbséggel három személyt választanak. A közös képviselők megbízatása 3 év tartamára szól, de a tulajdonostársak fenntartják a jogot, hogy közgyűlésükön szavazattöbbséggel a megbízatást fontos okból a 3 év letelte előtt bármikor visszavonhassák. A megválasztott közös képviselők maguk közül elnököt választanak. A közös képviselők határozataikat...