Még nem regisztráltam

REGISZTRÁLOK

Advent története
Az advent az izgalmakkal teli, ámde kellemes várakozás és előkészületek időszaka, valamint az egyházi év kezdete is.
Az advent ünnepe a kutatások szerint Galliából indult az V. században, a karácsonyt megelőző böjti idő volt. A VI. században Róma is átvette, és a böjti időből öt liturgikus hét lett, amelyet VII. Gergely pápa négy adventi vasárnapra csökkentett. Az advent négy hete a Messiás születése előtti várakozást idézi, felkészülés a karácsonyra és Krisztus eljövetelére. A vallásos emberek életében csendes elmélkedés, imádság, bűnbánat jellemzi ezt az időszakot, amelyben testi és lelki megtisztuláson is átmegy a hívő ember. Az 1661-es nagyszombati zsinat a házasságkötést és egyéb hangos összejöveteleket is megtiltotta az adventi időszakra. Az egyházi megjelenítése az adventnek, hogy az oltár dísztelen, és általában elmarad az orgonakíséret. Az advent litargikus színe a mély lila. Adventhez köthetők az ó-antifónáknak nevezett egyházi énekek, amelyeknek a neve onnan ered, hogy…

K.I.